Đang tải dữ liệu ...
(04) 354 09147
0912 290680

Giờ mở cửa - Sáng : từ 8h - 12h
- Chiều: từ 1h30 - 6h30

Chúng tôi làm việc tất cả các ngày trong tuần

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ Online
04.35409147-0912290680
sale@evnonline.vn
Hỗ trợ Online 1
04.35409147-0984065257
longnguyen.kd2@evnonline.vn
Hỗ trợ Online 2
04 35409147-0984824281
longnguyen.kd9@evnonline.vn
Hỗ trợ Online 3
04 35409147-0968095221
longnguyen.kd5@evnonline.vn
Hỗ trợ Online 4
04 35409147-0962612755
longnguyen.kd6@evnonline.vn

Thống kê truy cập

Giảm giá
30%
1SCA022607R7580

118,533,612 VND
(~5682.34 USD)

Giảm giá
30%
1SCA022607R7400

87,553,175 VND
(~4197.18 USD)

Giảm giá
30%
1SCA022607R7310

85,532,675 VND
(~4100.32 USD)

Giảm giá
30%
1SCA103570R1001

64,654,736 VND
(~3099.46 USD)

Giảm giá
30%
1SCA103570R1001

64,654,736 VND
(~3099.46 USD)

Giảm giá
30%
1SCA103567R1001

52,531,947 VND
(~2518.31 USD)

Giảm giá
30%
1SCA022847R1630

43,237,774 VND
(~2072.76 USD)

Giảm giá
30%
1SCA022847R1210

40,392,678 VND
(~1936.37 USD)

Giảm giá
30%
1sca022845r9260

33,943,601 VND
(~1627.21 USD)

Giảm giá
30%
1SCA022845R8960

31,114,985 VND
(~1491.61 USD)

Giảm giá
30%
1SCA022845R8610

27,882,310 VND
(~1336.64 USD)

Giảm giá
12%
1SCA022607R9520

121,227,473 VND
(~5811.48 USD)

Giảm giá
30%
1SCA022607R9610

101,022,894 VND
(~4842.9 USD)

Giảm giá
30%
1SCA022607R9790

97,655,464 VND
(~4681.47 USD)

Giảm giá
30%
1SCA022872R8340

68,695,526 VND
(~3293.17 USD)

Giảm giá
30%
1SCA022873R1990

56,572,737 VND
(~2712.02 USD)

Giảm giá
30%
1SCA022847R3250

46,066,390 VND
(~2208.36 USD)

Giảm giá
30%
1SCA022847R2870

41,621,541 VND
(~1995.28 USD)

Giảm giá
30%
1SCA022846R1910

37,176,483 VND
(~1782.19 USD)

Giảm giá
30%
1SCA022846R1590

32,731,426 VND
(~1569.1 USD)

Giảm giá
30%
1SCA022848R1510

28,690,427 VND
(~1375.38 USD)

Giảm giá
30%
1SCA022872R2310

92,267,535 VND
(~4423.18 USD)

Giảm giá
30%
1SCA022872R1250

83,512,176 VND
(~4003.46 USD)

Giảm giá
30%
1SCA022872R1500

60,613,736 VND
(~2905.74 USD)

Giảm giá
30%
1sca022785r6210

41,890,843 VND
(~2008.19 USD)

Giảm giá
30%
1SCA022785R6130

28,421,124 VND
(~1362.47 USD)

BỘ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN ĐIỆN 3P LOẠI OT 16.....2500A,

OTM 160....800A, OEM 1000.....1600A

Sản xuất  tại Châu Âu

Chuyển đổi nguồn điện bằng tay và tự động với dòng định mức từ 200A...1600A

Hiển thị 3 vị trí: I - O - II

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6

Chuyển đổi bằng động cơ, có tay vặn, điện áp điều khiển Un 230V  AC/DC

Dòng định mức AC-21....22A:    1600A

BỘ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN ĐIỆN 3P LOẠI OT 16.....2500A,

OTM 160....800A, OEM 1000.....1600A

Sản xuất  tại Châu Âu

Chuyển đổi nguồn điện bằng tay và tự động với dòng định mức từ 200A...1600A

Hiển thị 3 vị trí: I - O - II

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6

Chuyển đổi bằng động cơ, có tay vặn, điện áp điều khiển Un 230V  AC/DC

Dòng định mức AC-21....22A:    1250A

BỘ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN ĐIỆN 3P LOẠI OT 16.....2500A,

OTM 160....800A, OEM 1000.....1600A

Sản xuất  tại Châu Âu

Chuyển đổi nguồn điện bằng tay và tự động với dòng định mức từ 200A...1600A

Hiển thị 3 vị trí: I - O - II

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6

Chuyển đổi bằng động cơ, có tay vặn, điện áp điều khiển Un 230V  AC/DC

Dòng định mức AC-21....22A:    1000A

BỘ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN ĐIỆN 3P LOẠI OT 16.....2500A,

OTM 160....800A, OEM 1000.....1600A

Sản xuất  tại Châu Âu

Chuyển đổi nguồn điện bằng tay và tự động với dòng định mức từ 200A...1600A

Hiển thị 3 vị trí: I - O - II

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6

Chuyển đổi bằng động cơ, có tay vặn, điện áp điều khiển Un 220-240 V AC

Dòng định mức AC-21....22A:    800A

BỘ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN ĐIỆN 3P LOẠI OT 16.....2500A,

OTM 160....800A, OEM 1000.....1600A

Sản xuất  tại Châu Âu

Chuyển đổi nguồn điện bằng tay và tự động với dòng định mức từ 200A...1600A

Hiển thị 3 vị trí: I - O - II

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6

Chuyển đổi bằng động cơ, có tay vặn, điện áp điều khiển Un 220-240 V AC

Dòng định mức AC-21....22A:    800A

BỘ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN ĐIỆN 3P LOẠI OT 16.....2500A,

OTM 160....800A, OEM 1000.....1600A

Sản xuất  tại Châu Âu

Chuyển đổi nguồn điện bằng tay và tự động với dòng định mức từ 200A...1600A

Hiển thị 3 vị trí: I - O - II

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6

Chuyển đổi bằng động cơ, có tay vặn, điện áp điều khiển Un 220-240 V AC

Dòng định mức AC-21....22A:    630A

BỘ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN ĐIỆN 3P LOẠI OT 16.....2500A,

OTM 160....800A, OEM 1000.....1600A

Sản xuất  tại Châu Âu

Chuyển đổi nguồn điện bằng tay và tự động với dòng định mức từ 200A...1600A

Hiển thị 3 vị trí: I - O - II

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6

Chuyển đổi bằng động cơ, có tay vặn, điện áp điều khiển Un 220-240 V AC

Dòng định mức AC-21....22A:    400A

BỘ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN ĐIỆN 3P LOẠI OT 16.....2500A,

OTM 160....800A, OEM 1000.....1600A

Sản xuất  tại Châu Âu

Chuyển đổi nguồn điện bằng tay và tự động với dòng định mức từ 200A...1600A

Hiển thị 3 vị trí: I - O - II

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6

Chuyển đổi bằng động cơ, có tay vặn, điện áp điều khiển Un 220-240 V AC

Dòng định mức AC-21....22A:    315A

BỘ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN ĐIỆN 3P LOẠI OT 16.....2500A,

OTM 160....800A, OEM 1000.....1600A

Sản xuất  tại Châu Âu

Chuyển đổi nguồn điện bằng tay và tự động với dòng định mức từ 200A...1600A

Hiển thị 3 vị trí: I - O - II

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6

Chuyển đổi bằng động cơ, có tay vặn, điện áp điều khiển Un 220-240 V AC

Dòng định mức AC-21....22A:     250A

BỘ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN ĐIỆN 3P LOẠI OT 16.....2500A,

OTM 160....800A, OEM 1000.....1600A

Sản xuất  tại Châu Âu

Chuyển đổi nguồn điện bằng tay và tự động với dòng định mức từ 200A...1600A

Hiển thị 3 vị trí: I - O - II

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6

Chuyển đổi bằng động cơ, có tay vặn, điện áp điều khiển Un 220-240 V AC

Dòng định mức AC-21....22A:     200A

BỘ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN ĐIỆN 3P LOẠI OT 16.....2500A,

OTM 160....800A, OEM 1000.....1600A

Sản xuất  tại Châu Âu

Chuyển đổi nguồn điện bằng tay và tự động với dòng định mức từ 200A...1600A

Hiển thị 3 vị trí: I - O - II

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6

Chuyển đổi bằng động cơ, có tay vặn, điện áp điều khiển Un 220-240 V AC

Dòng định mức AC-21....22A:     160A

BỘ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN ĐIỆN 4P LOẠI OT 16.....2500A,

OTM 160....800A, OEM 1000.....1600A

Sản xuất  tại Châu Âu

Chuyển đổi nguồn điện bằng tay và tự động với dòng định mức từ 200A...1600A

Hiển thị 3 vị trí: I - O - II

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6

Chuyển đổi bằng động cơ, có tay vặn, điện áp điều khiển Un 220-240 V AC

Dòng định mức AC-21....22A:     1600A

BỘ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN ĐIỆN 4P LOẠI OT 16.....2500A,

OTM 160....800A, OEM 1000.....1600A

Sản xuất  tại Châu Âu

Chuyển đổi nguồn điện bằng tay và tự động với dòng định mức từ 200A...1600A

Hiển thị 3 vị trí: I - O - II

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6

Chuyển đổi bằng động cơ, có tay vặn, điện áp điều khiển Un 220-240 V AC

Dòng định mức AC-21....22A:     1250A

BỘ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN ĐIỆN 4P LOẠI OT 16.....2500A,

OTM 160....800A, OEM 1000.....1600A

Sản xuất  tại Châu Âu

Chuyển đổi nguồn điện bằng tay và tự động với dòng định mức từ 200A...1600A

Hiển thị 3 vị trí: I - O - II

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6

Chuyển đổi bằng động cơ, có tay vặn, điện áp điều khiển Un 220-240 V AC

Dòng định mức AC-21....22A:     1000A

BỘ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN ĐIỆN 4P LOẠI OT 16.....2500A,

OTM 160....800A, OEM 1000.....1600A

Sản xuất  tại Châu Âu

Chuyển đổi nguồn điện bằng tay và tự động với dòng định mức từ 200A...1600A

Hiển thị 3 vị trí: I - O - II

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6

Chuyển đổi bằng động cơ, có tay vặn, điện áp điều khiển Un 220-240 V AC

Dòng định mức AC-21....22A:     800A

BỘ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN ĐIỆN 4P LOẠI OT 16.....2500A,

OTM 160....800A, OEM 1000.....1600A

Sản xuất  tại Châu Âu

Chuyển đổi nguồn điện bằng tay và tự động với dòng định mức từ 200A...1600A

Hiển thị 3 vị trí: I - O - II

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6

Chuyển đổi bằng động cơ, có tay vặn, điện áp điều khiển Un 220-240 V AC

Dòng định mức AC-21....22A:     630A

BỘ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN ĐIỆN 4P LOẠI OT 16.....2500A,

OTM 160....800A, OEM 1000.....1600A

Sản xuất  tại Châu Âu

Chuyển đổi nguồn điện bằng tay và tự động với dòng định mức từ 200A...1600A

Hiển thị 3 vị trí: I - O - II

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6

Chuyển đổi bằng động cơ, có tay vặn, điện áp điều khiển Un 220-240 V AC

Dòng định mức AC-21....22A:     400A

BỘ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN ĐIỆN 4P LOẠI OT 16.....2500A,

OTM 160....800A, OEM 1000.....1600A

Sản xuất  tại Châu Âu

Chuyển đổi nguồn điện bằng tay và tự động với dòng định mức từ 200A...1600A

Hiển thị 3 vị trí: I - O - II

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6

Chuyển đổi bằng động cơ, có tay vặn, điện áp điều khiển Un 220-240 V AC

Dòng định mức AC-21....22A:     315 A

BỘ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN ĐIỆN 4P LOẠI OT 16.....2500A,

OTM 160....800A, OEM 1000.....1600A

Sản xuất  tại Châu Âu

Chuyển đổi nguồn điện bằng tay và tự động với dòng định mức từ 200A...1600A

Hiển thị 3 vị trí: I - O - II

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6

Chuyển đổi bằng động cơ, có tay vặn, điện áp điều khiển Un 220-240 V AC

Dòng định mức AC-21....22A:     250 A

BỘ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN ĐIỆN 4P LOẠI OT 16.....2500A,

OTM 160....800A, OEM 1000.....1600A

Sản xuất  tại Châu Âu

Chuyển đổi nguồn điện bằng tay và tự động với dòng định mức từ 200A...1600A

Hiển thị 3 vị trí: I - O - II

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6

Chuyển đổi bằng động cơ, có tay vặn, điện áp điều khiển Un 220-240 V AC

Dòng định mức AC-21....22A:     200 A

BỘ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN ĐIỆN 4P LOẠI OT 16.....2500A,

OTM 160....800A, OEM 1000.....1600A

Sản xuất  tại Châu Âu

Chuyển đổi nguồn điện bằng tay và tự động với dòng định mức từ 200A...1600A

Hiển thị 3 vị trí: I - O - II

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6

Chuyển đổi bằng động cơ, có tay vặn, điện áp điều khiển Un 220-240 V AC

Dòng định mức AC-21....22A:     160 A

BỘ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN ĐIỆN 4P LOẠI OT 16.....2500A,

OTM 160....800A, OEM 1000.....1600A

Sản xuất  tại Châu Âu

Chuyển đổi nguồn điện bằng tay và tự động với dòng định mức từ 200A...1600A

Hiển thị 3 vị trí: I - O - II

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6

Gồm tay vặn màu đen IP65, khóa cửa tủ ở vị trí I và II, Điện áp tới 415V

Dòng định mức AC-21....22A:     2500 A

BỘ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN ĐIỆN 4P LOẠI OT 16.....2500A,

OTM 160....800A, OEM 1000.....1600A

Sản xuất  tại Châu Âu

Chuyển đổi nguồn điện bằng tay và tự động với dòng định mức từ 200A...1600A

Hiển thị 3 vị trí: I - O - II

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6

Gồm tay vặn màu đen IP65, khóa cửa tủ ở vị trí I và II, Điện áp tới 415V

Dòng định mức AC-21....22A:     2000 A

BỘ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN ĐIỆN 4P LOẠI OT 16.....2500A,

OTM 160....800A, OEM 1000.....1600A

Sản xuất  tại Châu Âu

Chuyển đổi nguồn điện bằng tay và tự động với dòng định mức từ 200A...1600A

Hiển thị 3 vị trí: I - O - II

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6

Gồm tay vặn màu đen IP65, khóa cửa tủ ở vị trí I và II, Điện áp tới 415V

Dòng định mức AC-21....22A:     1600 A

BỘ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN ĐIỆN 4P LOẠI OT 16.....2500A,

OTM 160....800A, OEM 1000.....1600A

Sản xuất  tại Châu Âu

Chuyển đổi nguồn điện bằng tay và tự động với dòng định mức từ 200A...1600A

Hiển thị 3 vị trí: I - O - II

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6

Gồm tay vặn màu đen IP65, khóa cửa tủ ở vị trí I và II, Điện áp tới 415V

Dòng định mức AC-21....22A:     1250 A

BỘ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN ĐIỆN 4P LOẠI OT 16.....2500A,

OTM 160....800A, OEM 1000.....1600A

Sản xuất  tại Châu Âu

Chuyển đổi nguồn điện bằng tay và tự động với dòng định mức từ 200A...1600A

Hiển thị 3 vị trí: I - O - II

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6

Gồm tay vặn màu đen IP65, khóa cửa tủ ở vị trí I và II, Điện áp tới 415V

Dòng định mức AC-21....22A:     1000 A

BỘ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN ĐIỆN 4P LOẠI OT 16.....2500A,

OTM 160....800A, OEM 1000.....1600A

Sản xuất  tại Châu Âu

Chuyển đổi nguồn điện bằng tay và tự động với dòng định mức từ 200A...1600A

Hiển thị 3 vị trí: I - O - II

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6

Gồm tay vặn màu đen IP65, khóa cửa tủ ở vị trí I và II, Điện áp tới 415V

Dòng định mức AC-21....22A:     800 A

BỘ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN ĐIỆN 4P LOẠI OT 16.....2500A,

OTM 160....800A, OEM 1000.....1600A

Sản xuất  tại Châu Âu

Chuyển đổi nguồn điện bằng tay và tự động với dòng định mức từ 200A...1600A

Hiển thị 3 vị trí: I - O - II

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-6

Gồm tay vặn màu đen IP65, khóa cửa tủ ở vị trí I và II, Điện áp tới 415V

Dòng định mức AC-21....22A:     630 A

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN
ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại Kim Hoàng Mai HN
ĐT: 04 354 09147 - Fax: 04 354 09146
Email: sale@evnonline.vn Web: www.evnonline.vn
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN
ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại Kim Hoàng Mai HN
ĐT: 04 354 09147 - Fax: 04 354 09146
Email: sale@evnonline.vn Web: www.evnonline.vn
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN
ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại Kim Hoàng Mai HN
ĐT: 04 354 09147 - Fax: 04 354 09146
Email: sale@evnonline.vn Web: www.evnonline.vn

Copyright 2012 by Long Nguyen Jsc